torsdag 7. februar 2013

itfag-bloggen

I henhold til mine studier på Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST)  - Sosiale medier - Skal jeg evaluere itfag- bloggen. Jeg skal vurdere betydningen av bloggen, hvem bloggen treffer av personer og hvilken relevanse den har for de som leser bloggen.

Bloggen finner du her: http://blogg.itfag.hist.no/

Hva er itfag bloggen ?


Først. Hva er itfag- bloggen ? itfag- bloggen er en blogg som representerer IT fagene ved HIST. Den er rettet mot temaene Teknologi, IKT, Sosiale medier, forskning og Læring. Bloggen brukes av de ansette ved informatikk studiene som et verktøy for å videreformidle kunnskap og forståelse for fagene. Den skaper en dialog mellom ansatte og studenter. Og den kan også brukes i faglig oppgaver tilknyttet blogging. Slik som i denne oppgaven

Teknologi og oppsett


Litt om teknologi og oppsett. Bloggen er satt opp i Wordpress. Wordpress er et verktøy som er mye brukt innenfor blogging og nettdesign og kan gi en veldig stor fleksibilitet med oppsett av design og funksjonalitet. Wordpress kan også installeres på egne domener. Noe som er en fordel hvis man skal knytte dette opp mot et firma eller skole slik som her.

itfag-bloggen har lagt funksjonalitet for å gjøre bloggen mer ryddig og lettere å finne fram. Dette er funksjonalitet som søkemulighet, kategorier, arkiv osv. Den har også lagt til sosiale knapper slik at vi lett kan følge itfag på andre sosiale medier som Twitter og Facebook. Du kan også få oppdateringer på mail.

En viktig sosial tilkobling som bloggen mangler derimot er muligheten for linke/dele innleggene direkte ut på sosiale medier. Du kan heller ikke bruke sosial inlogging med Facebook eller Twitter konto for å kommentere innleggene. Slike funksjoner ville gjort det lettere å integrere bloggen med andre sosiale medier.

Hvilken betydning har bloggen for ansatte ?


Betydningen for en slik blogg for itfag kan være veldig stor. itfag kan skape en faglig dialog med elvene sine som er vanskelig å få på andre måter.

Her kan man utfordre elvene ved å spørre korte og konsise spørsmål. Ved å gjøre dette kan man skape en dialog der elvene selv kommer med kunnskap til temaet. Såkalt "pulling". Det kan være stor nytte for lærerne å få inspill eller kunnskap fra sine elever.

På en annen side kan ansatte og lærere videreformidle sin kunnskap raskt og effektivt ut til flere personer på en gang. Uansett om mottaker sitter i Trondheim eller Oslo. Det har ingen betydning. Kunnskap som lærere ønsker å referere til, som saker i andre sosiale medier eller andre nettsider, kan også effektivt inkluderes her. Det kan være temaer som skjer akkurat nå, eller har skjedd den siste uken. En ansatt kan da få tilbakemeldinger direkte med en gang.

Hvilken betydning har bloggen for elevene ?


itfag- bloggen kan ha stor betydning for elevene. Elevene vil føle at de har en interaksjon med skolen og lærere som de vanligvis ikke har utenfor klasserommet. De kan raskt få med seg trender og nye interessante temaer som itfag ønsker å formidle. De har også mulighet til å være med i en dialog rundt disse temaene.

Elevene vil føle seg mer inkludert. De vil også føle at skolen tilbyer de noe ekstra utenom det vanlige fagstoffet. Som en positiv gratistjeneste med kunnskap fra lærere. Uten blogg ville sikkert lærerne ønsket å formidle dette uansett, men ikke hatt mulighet. Med medier som dette er det mulig.

Kommentarer sin betydning i bloggen ?


Et eksempel på hvordan en kommentar kan gi en  merverdi til et bloginnlegg ser man i "Mind as water krever en gjøremålsliste" der en elev spør om hvilke programvare man kan bruke i Windows istedenfor for OmniFocus. Elven får flere forslag fra andre og Svend Andres legger også til en link med en fin oversikt over programmer. Dette gir en merverdi til det opprinnelige innlegget.

Oppsummering


Totalt inntrykk av itfag bloggen er ganske positiv. Og det er en effektiv måte å nå ut til sine elever på. Navnet itfag er heller ikke tilfeldig valgt da denne bloggen settes i sammenheng med nettsidene, Facebook sidene og Twitter sidene. Alle under samme paraply. Dette synes spesielt hvis du søker etter itfag i google søkemotor. Det fine er også at bloggen brukes som læring og direkte i oppgaver som dette. Dette gir bloggen en multifunksjon.