onsdag 1. mai 2013

Hvordan oppnå best resultater med Google Analytics ?

Hvordan kan vi få mer trafikk med Google Analytics og hvordan kan vi måle sosiale media ?

Google Analytics kan ofte virke litt vanskelig å sette seg inn i. Jeg vil derfor anbefale å gjøre det lettere for deg selv ved å bruke Googles Analytics Youtube kanal. Google Analytics Youtube kanal.

Hva er Google Analytics ?


Google analytics er et gratis analyseverktøy fra Google som kan brukes på hvilken som helst hjemmeside. Verktøyet analyser all trafikk på nettsiden din og viser deg hvor trafikken kommer fra. Analytics kan gi alt fra den enkleste oversikten med antall unike brukere og antall visninger, men det kan også gi deg avanserte analyser. Det er her verktøyet vil gi deg mest verdi.

Ved å bruke avanserte analyser og samtidig forstå tallene kan man oppnå høyere trafikk, bedre integrasjon med sosial media, mer kjøpekraft hos dine brukere og det viktigste av alt, du vil forstå brukerne dine bedre.

For å lære hvordan man setter opp Google Analytics. Se guide her.Hva begynner jeg med ?

 

1. Sett deg mål

Så, hvordan oppnå resultater ved å bruke et analyse verktøy som Google Analytics ? Veldig mange undervurderer bruken av analyse og bruker GA (Google Analytics) kun til å se antall sidevisninger og kilder. Man glemmer ofte hvor man ønsker å gå og hva man ønsker å oppnå. Det aller viktigste er derfor å begynne med å sette seg mål.

Det å sette seg mål er ikke bare ekstremt viktig for deg selv som virksomhet, men også viktig for at Google Analytics skal forstå hva du ønsker å oppnå. Et mål kan være når en bruker gjør et kjøp, at en bruker kommenterer på bloggen din eller melder seg opp til nyhetsbrev. Du kan ha flere slike mål på en nettside.

Mål er også delt opp i to ulike typer i Analytics. Macro og Micro. Macro er hovedmålet og Micro er delmålene som man oppnår underveis til hovedmålet (Macro)

Ved å benytte deg av mål kan du effektivt se hvor mange brukere som kommer seg til målet og hvor de eventuelt hopper av før målet. Dette er kalt Conversion eller Conversion rate. Analytics måler dette for deg i prosent. Hvis du ser hvor brukerne hopper av kan du effektivt gjøre tiltak i denne prosessen slik at du fjerner eller minsker denne flaskehalsen. Du vil da øke din Coneversion rate.

 Prinsippet med mål er å forstå hva brukerne dine gjør på din nettside og i hvilken rekkefølge. Du vil da kunne opptimaliesere nettsiden slik at brukerne dine får en bedre brukeropplevelse og du vil oppnå flere brukere.

 

2. Mål effektivt

For å oppnå at brukere bruker siden din mer effektivt, og blir på siden lenger, er det viktig å finne ut hvilken svakheter nettsiden din har og hva som gjør at nettsiden din er fungerer bra eller dårlig. Det er også viktig å vite hvilke kilder som tilfører trafikk til dine sider. Det finnes mange analyser som du kan gjøre med GA og det kan fort bli litt uoversiktlig. Her er de metoden jeg mener kan være mest effektivt å måle.

Inn og utgang: Se hvilken sider trafikken din kommer inn på og hvilken sider de forlater deg på. Den vanligste feiloppfatningen er at folk tror all trafikk kommer inn på sin elskverdige førsteside. Derfor bruker de også all energi på å gjøre den fin. Det er feil. Trafikken kommer inn på alle sider. Finn ut hvilke og optimalser disse slik at brukerne lett kan navigere seg videre.

Hastighet: Innlastingstiden på sidene din er viktigere enn du tror. Å ha raske nettsider samsvarer faktisk med å konvertere trafikken din til et sluttresultat. Det kan f eks. være salg eller en kommentar i en bloggartikkel. Man blir bedre indeksert av søkemotorer ved å ha raskere nettsider.

Kilder: Hvem brukerne dine er er er viktig å vite, men hvor de kommer fra er også ekstremt viktig å vite. Pass på å mål hvor trafikken kommer fra, hvilke type enhet de bruker og hvor de bor. Ved å bruke det effektivt kan du tilpasse ditt innhold og dine kampanjer. F.eks. hvis mesteparten av brukerne dine bruker mobiltelefon på din nettside. Da er det viktig å optimalisere nettsiden for dette. Eller hvis de fleste kommer fra en annen blogg. Da er det viktig å være selv aktiv på den bloggen etc.

Bounce rate: Google Analytics har noe som heter bounce rate. Denne forteller deg hvor mange prosent av trafikken din som forsvinner ut fra siden din. Dette er en utrolig effektiv metode for å se hva som gjør det bra og hva som gjør det dårlig. Sørg for å følg bounce raten din på samtlige sider. Du vil da lære mye om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
 

3. Mål Sosial media effekten


Sammenkoblingen mellom din nettside og sosial media er viktig, men ikke alltid så lett å måle. Kanskje en av de store svakhetene til Google analytics er akkurat dette. Google har ikke helt klart å få til den analysen man kanskje skulle ønske. Da man ofte ønsker å måle bølgene og interaksjonen som du skaper på sosial media, måler GA kun hvordan brukere fra sosiale medier oppfører seg på din side.

GA har laget noe som heter Social Hub som integrerer dine sosiale nettverk med Analytics. Facebook og Twitter er ikke aktivt med, men deres data er offentlig, og Analytics henter ut dette. Dette kunne likevel fungert bedre hvis Facebook hadde vært mer integrert. Det sier seg kanskje selv at Facebook ønsker å levere den beste statistikken selv.

Likevel blir GA bedre og bedre på å måle sosiale medier. Verktøyet social reports er det man ønsker å benytte for dette. Her kan du få oversikt over hvordan brukerne som kommer fra sosial media bruker nettsiden din. Også hvor effektivt de når målene som du setter. Dette bør du gjøre for å måle sosial media effektivt:
  • Sett deg mål for trafikkkilder fra sosial media.
  • Legg inn dine sosiale kilder/sider for å bruke social hub.
  • Bemerk deg hvilke innhold/Kampanjer i sosial media som øker treffet på målet ditt.
  • Følg med på om brukeren når målet første gang fra sosial media eller om den senere når målet ditt. Dette kan GA vise deg og er viktig for å forstå om du har en langtidseffekt i dine interaksjoner i sosial media.


 

4. Følg kampanjer


Til slutt er det effektivt å følge enkelt kampanjer eller enkelte interaksjoner som klikk på en link. GA har flere metoder der du kan følge kampanjer enkeltvis. Det er effektivt å gjøre dette da du kan konsentrere statistikken din gjennom en kampanje og lære mye om akkuret det punktet du ønsker.

To metoder å gjøre dette på er å bruke Event tracker eller Campaign Tracker. Med Event Tracker har du mulighet til å segmentere og spesifisere mer. Her kan du sette opp events som måler hvor mange som har trykket på en knapp eller måle forskjeller på ulike kommentarfelt.

Campaign tracker er enklere og måler rett og slett hvor mange som har klikket på din kampanje link. En slik link kan setter opp med et URL verktøy fra Google.
Ved å bruke Google Analytics funksjoner riktig kan man oppnå bedre resultater på din nettside. Du kan lære om dine brukere og få verdifull informasjon som du kan bruke til å opptimalesere nettsiden din. Google Analytics har noen svakheter når det gjelder sosial media, men dette utvikles hele tiden og du kan likvel få en god oversikt. GA er der for å hjelpe deg og det er du selv som må gjøre tiltakene for endring og utnytte mulighetene det gir.

Har du flere tips på hvordan man oppnår effekt med Google Analytics eller har kommentarer til degge innlegget, så vennligst kommenter nedenfor. Si din mening!